Landinformasjon

Sist oppdatert: 30/06/2011 //

Den norske ambassaden i Havanna er fra og med 1. juni 2011 sideakkreditert til Haiti og Norge har et honorært generalkonsulat i Port-au-Prince. Les mer

Politisk system: Republikk, Selvstendig stat siden 1804. Statsoverhode: President Michel Martelly, tiltredelse 14. mai 2011 Regjeringssjef: Statsminister Laurent Lamothe, tiltredelse mars 2012 Utenriksminister: Pierre-Richard Casimir, tiltredelse 2012 Forrige nasjonale valg : Første valgomgang 28. november 2010 (President/Parlament). Andre valgomgang 20. mars 2011. Politisk bak Les mer

Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule og har store sosioøkonomiske problemer. Nær 80 % av befolkningen på 9,7 millioner lever under fattigdomsgrensen og anslagsvis 70 % av Haitis arbeidsstyrke er arbeidsledig. Infrastrukturen er i svært dårlig forfatning og 98 % av landet er avskoget, noe som gjør Haiti svært sårbar for naturkatastrofer. Les mer