Landinformasjon

Siste års besøk fra Norge: ingen Siste års besøk til Norge: ingen Samhandel Eksport til Norge: 0 NOK (2015) Import fra Norge: 2 mill. NOK (2015)   Norsk konsulat Konsul Gerald A.C. Grell Lifestyle Building, 6 Fort Lane, Roseau, Dominica W.I Tlf: +1 767 448 1733 Fax +1 767 448 1733 E-mail: grellg@cwdom.dm   Ansvarlig ambassade   The High Commission of the Commonwe Les mer

Valuta: East Caribbean Dollars (XCD) BNP: 538 mill. USD (2014) BNP vekstrate: 2,4% (2014) BNP per innbygger: 7436 USD (2014)   Viktigste inntekskilder: turisme og jordbruk. Hva gjelder sistnevnte er det særlig bananproduksjon som er viktig. Les mer

Politisk system: Parlamentarisk demokrati. Medlem av Commonwealth. Etablert som egen stat 3. november 1978 Statsoverhode:  President Charles Angelo Severin (30.9.2013) Regjeringssjef: Statsminister Roosevelt Skerrit (8.1.2004) Utenriksminister: Roosevelt Skerrit (8.1.2004)   Politiske partier Partinavn, leder, oppslutning ved forrige nasjonale valg Dominican Labour Party (DLP), Roos Les mer