Siste års besøk fra Norge: Ingen Siste års besøk til Norge: Ingen   Samhandel Eksport til Norge: 10 mill. NOK (2013) Import fra Norge: 196,6 mill. NOK (2013) Norske bedrifter: Statoil   Norsk konsulat Generalkonsul R. Craig Symonette Besøksadresse : Villa Hearts Ease Lyford Cay Postadresse: P.O. Box CB 12043 Nassau, Bahamas Tlf: +1 (242) 327-3182 Midlertidig email: (Attn Ms. Albury)

Les mer

Politisk system: Konstitusjonelt monarki. Medlem av Det britiske samveldet. Etablert som egen stat 10. juli 1973 Statsoverhode: Dronning Elisabeth II (1952), representert av Generalguvernør Arthur A. Foulkes (14. mars 2007) Regjeringssjef: Statsminister Perry Cristie (8. mai 2012) Utenriksminister: Frederick A. Mitchell (mai 2012)   Politiske partier Partinavn, leder, oppslutning ved forrige.

Les mer

Valuta: Bahamian dollars (BSD) BNP: 10, 81mrd. USD PPP (2011)  BNP vekstrate: 2 % (2011) BNP per innbygger: 22 100 USD PPP (2011) Arbeidsledighet: 15, 9 % (2011) Til tross for at statsgjelden til Bahamas har økt de siste årene, er den økonomiske situasjonen i landet betraktelig mer stabil enn i mange av de karibiske nabolandene. Bahamas har imidlertid få naturressurser og lite nasjonal indust

Les mer