New: Schengen visa from Jamaica

Última actualización: 02/12/2015 // New information about tourist visa (Schengen visa) for applicants in Jamaica, valid from 1st of January 2016. Viktig informasjon om turistvisum (Schengen-visum) for søkere på Jamaica, gyldig fra 1. januar 2016.

English

The Royal Norwegian Embassy is pleased to announce that it has established a consular co-operation with the Belgian Embassy in Kingston. This will take effect on 1st of January 2016.

This means that applicants for Schengen visa (short stay visa for up to 90 days) residing in Jamaica no longer need to travel to Havana for this procedure. Instead, they can contact the Belgian Embassy for this measure. Please contact the embassy for details around the application process.

The Belgian Embassy in Jamaica

For additional information about how to apply for Scengen visa, please look at UDI's web page.


Norsk

Den kongelige norske ambassade er glad for å meddele at den har etablert et konsulært samarbeid med Den belgiske ambassaden i Kingston. Dette gjelder fra 1. januar 2016.

Dette betyr at søkere bosatt på Jamaica som skal søke Schengen-visum (kortidsvisum opptil 90 dager) til Norge nå kan søke ved Den belgiske ambassaden. Dermed er det ikke lenger nødvendig å reise til Havanna. Vennligst kontakt vedkommende ambassade for detaljer rundt søknadsprosessen.

Den belgiske ambassaden i Jamaica

For mer informasjon om hvordan du kan søke Schengen-visum, se UDI sine nettsider.


Bookmark and Share