Visum til Cuba

Norske statsborgere trenger visum for å besøke Cuba, og må skaffe dette på den cubanske ambassaden i Oslo, eller via reisebyrå, før avreise.

Det finnes flere typer visum og det er viktig at det søkes om riktig visumtype før innreise til Cuba. For oppdatert informasjon om cubanske visumbestemmelser kan Cubas ambassade i Oslo kontaktes:

Oscars gate 78B, 0244 Oslo
Tel.: +47 23 08 32 60
Faks: +47 23 08 32 61
E-post: enoruega@online.no
Ambassadens hjemmeside: http://www.cubadiplomatica.cu/noruega/EN/Home.aspx

Det finnes også noen tredjeparter som kan hjelpe med turistvisum i Norge. Det understrekes at ambassaden kun henviser til dem, og ikke kan garantere for innholdet i deres tjenester:

Visum til Cuba

Malecon Travel

Turistvisum gir tillatelse til opphold i 30 dager med mulighet for forlengelse i nye 30 dager. Det søkes om forlengelse på Cuba ved ett av de mange immigrasjonskontorene i landet. Prisen for forlengelse av visum er på ca. 25 CUC. Den cubanske ambassaden i Oslo kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Fornying av visum kan blant annet gjøres på følgende kontorer i Havanna:

- Oficina de Inmigración Municipio Plaza

Calle 17, mellom  J og K, Vedado.

- Oficina de Inmigración Municipio Playa

Calle 184, mellom 5ta. y 3ra., Playa

Åpningstider: 8.00 - 12.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.


 


Bookmark and Share