Ved innreise til USA

Foto: Petter Foss/ UD .Foto: Petter Foss/ UD

Sist oppdatert: 13/11/2015 // Forhold angående innreise til USA reguleres og håndheves av amerikanske myndigheter. Nordmenn som reiser til USA uten visum (under "visa waiver programme") må registrere seg på internett i ESTA databasen før avreise.

Amerikanske myndigheter er nøye med kontrollen av alle som reiser inn i USA. Den amerikanske ambassade kan gi utfyllende informasjon.

Registrer deg i ESTA (Electronic System for Travel Authorization) her.

Visum og maskinlesbart pass

Fra 26. oktober 2004 har USA krevd maskinlesbart pass for visumfri innreise for personer som i turist- eller forretningsøyemed ikke skal være i landet i mer enn tre måneder. Norske pass som utstedes etter 26. oktober 2005 må - i tillegg til å være maskinlesbare - inneholde biometriske kjennetegn for visumfri innreise til USA. Hvis du har et maskinlesbart pass som er utstedt før 26. oktober 2005, kan du reise visumfritt til USA med et slikt pass også etter dette tidspunktet. Håndskrevne pass kan fremdeles benyttes, men man må da også ha visum. Trenger du visum? Guide fra amerikanske myndigheter.

Nytt gebyr ved reise til USA

Fra og med 8. september 2010 har amerikanske myndigheter innført et gebyr på 14 dollar for reisende til USA. Dette gjelder reisende som kan reise uten visum og som søker innreisetillatelse via ESTA, og kan betales med kredittkort. Blir søknaden innvilget, vil den vare i to år. Det betyr at man ikke trenger å betale for ny reise før etter to år. Om du bytter pass, må en ny ESTA søkes, det den kun er gyldig for et unikt pass. Mer informasjon finner du her.

 


Bookmark and Share