Endringer i passprosedyrer - Utland

Foto: Petter Foss/ UD.Foto: Petter Foss/ UD

Sist oppdatert: 13/11/2015 // Oppdatert dato for innføring av biometriopptak i pass.

Fra og med 7. april 2010 må alle søkere om pass avgi biometriske data ved oppmøte på fagstasjon (kreves også ved oppmøte hos politiet i Norge).  Biometriske data er i denne sammenheng bilde, signatur og to fingeravtrykk.  Bruk av skanner til innskanning av foto og signatur opphører fra dette tidspunkt.

Fra og med 7. april 2010 må alle søkere om pass ha fått tildelt personnummer i Det Sentrale folkeregister før søknadsprosedyren kan initieres ved fagstasjonen.  Søknad om personnummer og pass kan ikke lenger innleveres samtidig;
- Søkere som innleverer søknad om pass og personnummer samtidig ved fagstasjon eller et honorært konsulat kan kun gjøre dette frem til og med 01.02.10.

Pass for barn under 12 år skal ikke inneholde fingeravtrykk, og det er derfor ikke behov for fysisk oppmøte på sted med biometriutstyr ifb. med søknad om pass. I lys av dette kan søknad om personnummer og pass for denne gruppen passøkere fortsatt fremmes ved de honorære konsulater som tidligere har mottatt slike søknader. Konsulatene videreformidler som før søknadene til overordnet ambassade, som registrerer søknaden, skanner bildet og evt. signatur (barn 10-12) og tar stilling til søknaden.

 

 

 

 


Kilde: Ambassaden i Havanna   |   Bookmark and Share