Pass

Foto: Petter Foss/ UD.

Oppdatert dato for innføring av biometriopptak i pass. Les mer

Forhold angående innreise til USA reguleres og håndheves av amerikanske myndigheter. Nordmenn som reiser til USA uten visum (under "visa waiver programme") må registrere seg på internett i ESTA databasen før avreise. Les mer

Ambassaden tar imot søknader om førstegangsutstedelse og om fornyelse av pass. I tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig tid til å bestille maskinlesbart pass fra Norge, kan ambassaden utstede et nødpass med kort gyldighetstid. Dette passet må senere byttes inn med et maskinlesbart pass. Les mer