Leveattester til pensjonsmottagere i utlandet

Sist oppdatert: 03/04/2014 // Leveattester har nå blitt sendt ut direkte til pensjonsmottagere i utlandet.

Leveattestene for 2014 er nå sendt ut fra NAV. De pensjonistene som skal sende inn leveattest i år, mottar leveattestskjema og et informasjonsbrev i posten. Attesten skal underskrives av pensjonisten selv. I tillegg skal en offentlig myndighet på pensjonistens hjemsted eller to vitner (myndige personer) bekrefte at pensjonisten lever. Norske utenriksstasjoner kan attestere på leveattesten.

Frist for innsending av leveattest er 24. mai.

Dersom leveattesten ikke sendes inn, eller den mangler bekreftelse eller underskrift, vil pensjonsutbetalingen etter en påminnelse bli stanset.

Mer informasjon finner du på NAVs nettsider om pensjon.


Bookmark and Share