Innovasjon Norge

Sist oppdatert: 15/09/2015 // Innovasjon Norge publiserer en eksperhåndbok for norsk næringsliv som ønsker å arbeide med Cuba.

Eksporthåndboken er et verktøy for norsk næringsliv som skal handle med utenlandske markeder og trenger informasjon  som hjelper de med risikovurderingen knyttet til blant annet valg av marked, valg av betaling og leveransevilkår etc.

Eksperthåndboken for Cuba finnes her:

http://www.innovasjonnorge.no/no/Eksporthandboken/Landoversikt/Amerika-liste/Cuba/#.VfhAWk2FOUl


Bookmark and Share