Landinformasjon

Sist oppdatert: 30/06/2011 //

Politisk system:   Republikk Etablert: 27. februar 1844 Statsoverhode: President Danilo Medina, tiltrådt mai 2012 Regjeringssjef:  President Danilo Medina, tiltrådt mai 2012 Utenriksminister:  Carlos Morales Troncoso, tiltrådt august 2012   Politiske partier Navn på parti: Leder: Oppslutning siste parlamentsvalg, Deputerkammer/Senat: Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Le Les mer

Nasjonal valuta: Dominikansk Peso(DOP): 1 USD = 42 DOP (2013 est.) Inflasjon: 6,3% (2010) BNP:  59,3 mrd. USD (2013 est.) BNP pr. innbygger: 8500 USD PPP (2013 est.) BNP vekstrate:  2,0 % (2013 est.) Vekstraten i 2010 var 7,8 % og BNP utgjorde $ 8600 (PPP). Til tross for økonomisk vekst og offentlige prosjekter uttrykker dominikanerne misnøye med den økonomiske situasjonen i landet. Les mer

Diplomatiske forbindelser opprettet: 16.oktober 1943. Fra og med 1. juni 2011 er den norske ambassaden i Havanna sideakkreditert til Den dominikanske republikk. Norge har et honorært generalkonsulat i Santo Domingo, samt et konsulat i Puerto Plata. Les mer