Diplomatiske forbindelser opprettet: 1906   Siste års besøk fra Norge: Ambassadør Opdahl overleverte akkreditiver i november 2011. Siste års besøk til Norge: ingen   Samhandel Eksport til Norge: 856 000 NOK (2013) Import fra Norge: 30,3 mill. NOK (2013) Norske bedrifter:  Yara Trinidad Ldt. DNV GL har kontorer i Port of Spain. Fusjonen mellom DNV (Det Norske Veritas) og GL

Les mer

Valuta: Trinidad dolar (TT$) BNP: 26, 8 mrd. USD PPP (2011) BNP vekstrate: 1,4 % (2012) BNP per innbygger: 20 300 USD PPP (2011) Arbeidsledighet: 6,1 % (2011)

Les mer

Politisk system: Republikk. Selvstendig stat siden 1962 (innen Samveldet), republikk siden 1976. Statsoverhode: President Anthony Carmona (mars 2013) Regjeringssjef: Statsminister Kamela Persad-Bissessar (mai 2010) Utenriksminister: Winston Dookeran (juni 2012)   Politiske partier Partinavn, leder, oppslutning ved forrige nasjonale valg United National Congress (UNC) 21 seter People’s Nationa

Les mer