Oppdatering om Zikafeber

Sist oppdatert: 11/03/2016 // Folkehelseinstituttet har skjerpet sitt helsefaglige reiseråd til nå å fraråde gravide å reise til berørte områder.

For mer informasjon se Folkehelseinstituttets samleside om Zikafeber her:


http://www.fhi.no/tema/reiseraad


Bookmark and Share