Diplomatiske forbindelser opprettet: 1962 Det er ingen norsk ambassade på Jamaica, nordmenn som trenger bistand bes ta kontakt med den  norske honorære general konsulen i Kingston.   Siste års besøk fra Norge: Ingen Siste års besøk til Norge: Ingen   Samhandel Eksport til Norge: 2935 NOK (2012) Import fra Norge:  129600 NOK (2012) Norske bedrifter: Ingen   Norsk

Les mer

Økonomi Valuta: Jamaikansk dollar (JMD) BNP: 14,7 mrd USD (2011) BNP vekstrate: 1,5 prosent (2011) BNP per innbygger: 4885 USD PPP (2011) Arbeidsledighet: 12,7 prosent (2011)   Jamaica sin økonomi er preget av et høyt gjelds- og rentenivå. Blant de viktigste sektorene i økonomien Budsjettunderskuddet var på 13,5 prosent av BNP i 2011, og landet er avhengig av å oppfylle betingelsene i...

Les mer

Politisk system: Konstitusjonelt monarki, medlem av Commonwealth, selvstendig stat siden 1962 Statsoverhode: Dronning Elisabeth II (1952), representert av Generalguvernør Patrick L. Allen (26 februar 2009) Regjeringssjef: Statsminister Portia Simpson Miller (5. mai 2012) Utenriksminister: Arnold Nicholson (6. mai 2012)   Politiske partier Politiske partier og antall seter i representantenes h

Les mer