Landinformasjon

Diplomatiske forbindelser opprettet : 1906   Cuba var blant de første utenriksstasjoner Norge opprettet etter sin uavhengighet fra Sverige i 1905. Årsakene til dette var i hovedsak shipping og fiskerieksport. Cuba var et sentralt land i regionen og stasjonen hadde også ansvaret for Mexico og Mellom-Amerika. Stasjonen ble lagt ned i 1966 og ansvaret ble overført til den norske ambassaden i Mex Les mer

Valuta: Cuban peso (CUP) og konvertibel peso (CUC). Kursforskjell 1:24. BNP: USD 57.49 mrd (2010 est.) BNP vekstrate: 1,5 % (2010 est.) BNP pr. innbygger: USD 5020 (2009 est.) Arbeidsledighet: 1,7 % (2009, stor underbeskjeftigelse) Inflasjon: 2,9 % (2010 est.) Viktigste valutainntekter: Nikkel, turisme, overføring fra cubanere i utlandet, eksporttjenester (særlig helsearbeidere Les mer

Politisk system: Republikk (ett-parti kommuniststat) Statsoverhode og regjeringssjef: President Raúl Castro (24.02.2008) Utenriksminister: Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla (02.03.2009) Politisk parti Det cubanske kommunistparti (PCC) Forrige nasjonale valg: 20. januar 2008 (nasjonalforsamling), april 2010 (kommunevalg) Neste nasjonale valg: 2013 (nasjonalforsamling) Innenrikspolitik Les mer