Legalisering og Notarius Publicus ved konsulatet i Havanna

Sist oppdatert: 23/12/2015 // Det norske konsulatet i Havanan kan bidra med å legalisere cubanske dokumenter for bruk i Norge, eller for bruk for nordmenn eller norske interesser. Noen av våre konsulater i Karibia er også behjelpelige med legalisering av dokumenter. Vennligst ta kontakt direkte med det aktuelle konsulat om dette.

Generelt om legalisering

Med legalisering forstås bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentents innhold er korrekt. Norske ambassader og konsulater legaliserer utenlandske dokumenter som skal ha rettsvirkning i Norge (eksempelvis fødselsattester, dåpsattester og ekteskapsattester m.m), mens UD, utenlandske ambassader og konsulater gjør det samme med norske dokumenter som skal tillegges rettsvirkning i deres respektive land.

Legalisering av norske dokumenter

Ambassaden kan ikke legalisere norske dokumenter. Dette må gjøres i Norge før avreise til Cuba. Norske dokumenter må først kontrolleres av en Notarius Publicus i Norge, som vanligvis er en Tingrett. Siden må dokumentene legaliseres hos norsk UD, før de legaliseres hos Den cubanske ambassaden i Oslo. Etter at dokumentene har vært hos Den cubanske ambassaden har de juridisk gyldighet på Cuba. Husk at dokumenter også må ha offisiell oversettelse før de kan brukes i Cuba.

Legalisering av cubanske dokumenter

Den norske ambassaden i Havanna er behjelpelig med legalisering av cubanske dokumenter for bruk i Norge, eller for nordmenn og norske interesser. Fødselsattester, ekteskapsattester, skolediplomer og lignende må først legaliseres hos cubansk UD - MINREX. Deretter tas dokumentene med til ambassaden for legalisering. Husk at norske institusjoner krever at dokumentene også oversettes til engelsk eller norsk før de tas med til Norge. I Havanan gjøres dette hos ESTI:

Equipo de Servicios de Traductores e Intérpretes (ESTI).

Calle 11 #514 e/ D y E,

Vedado, Ciudad de La Habana

Tlf: +53 7 832 7395

Internettadresse: www.esti.cu

Hver legalisering har en kostnad.

Notarius Publicus

Ambassaden er også behjelpelig med andre konsulære tjenester mot betaling. Dette gjelder for eksempel å bekrefte kopier. Ambassaden kan kun bekrefte kopier av norske papirer og identitetskort. Hver notarialhandling har et gebyr.


Bookmark and Share