Praktikantplass

Sist oppdatert: 13/11/2015 //

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr norske studenter praktikantplass for inntil seks måneder knyttet til høst- eller vårsemesteret. Praktikanten får under oppholdet utføre varierte arbeidsoppgaver innen informasjonsarbeid, kultursamarbeid, oppdatering av ambassadens hjemmesider, politisk- og økonomisk informasjonsinnhenting og ulike administrative oppgaver. Ambassaden utlyser praktikantplassen en gang hvert halvår, i mai/juni for høstsemesteret og i oktober/november for vårsemesteret. Utlysningstekst og søknadsfrist vil du finne på ambassadens hjemmesider og på regjeringen.no.


Bookmark and Share