Foto: Tobias Wilbers, UD.Foto: Tobias Wilbers, UD

Ambassadens arbeid

Sist oppdatert: 13/11/2015 // Ambassaden representerer Norge på Cuba og i tolv sideakkrediterte land i Karibia. Ambassaden rapporterer direkte til Utenriksdepartementet i Oslo og det daglige arbeid ledes av Norges ambassadør på Cuba, Ingrid Mollestad.

Blant ambassadens viktigste oppgaver er å ivareta og fremme norske interesser på Cuba samt å videreutvikle kontakt og samarbeid mellom de to landene. Ambassaden søker å styrke diplomatiske bånd og bilaterale forbindelser innenfor flere områder.

Ambassaden rapporterer løpende til Utenriksdepartementet og andre etater om den politiske og økonomiske utviklingen på Cuba. Menneskerettighetssituasjonen følges nøye.

Cubansk næringsliv er i all hovedsak statsdrevet. Investerings- og eksportmulighetene er begrenset av myndighetsrestriksjoner, et lite internt marked og lite tilgang til finansiering. Siden midten av 90-tallet har det cubanske næringsliv vært åpnet for utenlandske investeringer og det er en del utenlandske etableringer. Cubanske myndigheter har siden 2003 igjen gjort det vanskeligere å investere, og økonomien gjennomgår en generell sentraliseringsprosess. Ambassaden jobber med å tilrettelegge på lengre sikt for norske selskaper og norsk eksportnæring og hjelper til med å formidle kontakter. Utveksling av kunnskap og erfaring på dette området kan vise seg fruktbart for alle parter. Ambassaden søker å arbeide tett opp mot begge lands regjeringer og interesserte bransjer og spiller en viktig rolle i tilretteleggingen av seminarer og annen utveksling med norske fagmiljøer.

Ambassaden spiller også en rolle innenfor kulturlivet og er blant annet med på å arrangere festivaler, teaterforestillinger og utstillinger for å synliggjøre og skape interesse for norsk kunst og kultur, og for å støtte opp under bilaterale samarbeidsprosjekter.

I tillegg har ambassaden en rekke konsulære oppgaver. Vi kan gi veiledning og hjelp i ulike situasjoner samt utstede nye pass. Vi opplyser om visumbestemmelser og saker som angår giftemål,  oppholdstillatelse, studier og statsborgerskap. Ved stortings- og kommunevalg kan norske borgere avgi sin forhåndsstemme på ambassaden.

Ambassaden i Havana har foruten ambassadør Mollestad fire utsendte medarbeidere, en studentpraktikant og fire cubanske kontormedarbeidere. 
På UDs websider finnes mer informasjon om norsk utenrikstjeneste.


Bookmark and Share

Visste du at...

Ambassaden er sideakredditert til hele tolv karibiske øystater.